събота

STORKFEST - ФЕСТИВАЛ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ В С.МРАМОР-СОФИЯ

Снимки от събитието от блога на Милена

Уважаеми Дами и Господа,

От името на организационния комитет
на първия Национален фестивал на белия щъркел,
който ще се състои на 22 март 2008г.
от
10:30 часа в с. Мрамор – София,
най-учтиво Ви каним да п присъствате на събитието. ,
което ще се проведе в центъра на селото.

Кметство Мрамор
Читалище "Св. Иван Рилски" - с. Мрамор
Район Връбница
СНЦ "ЕКО МРАМОР"
СНЦ "Обществен съвет - Мрамор"

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ЕКО МРАМОР" И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ОТ КУБРАТОВО, НЕГОВАН, СВЕТОВРАЧАНЕ

П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Дата и час: 07.03.2008 г.(петък), 11:00 ч.
Място: Прес-клуб на БТА
Организатори : Инициативен комитет на Кубратово, Инициативен комитет на Негован, СНЦ „ЕКО МРАМОР”

Участници: Инициативен комитет на Кубратово, Инициативен комитет на Негован, СНЦ „ЕКО МРАМОР”, експерти

Тема:


Хиляди декари частни земеделски земи властите харизват на циментовите заводи зад гърба на законните им собственици

или

Как София се превърна от заложник на боклука в заложник на фирмите за бетон.

Защо новият ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ залага огромни метеоритни кратери там, където сега процъфтява модерно поливно земеделие – между селата Кубратово, Световрачане, Негован и Чепинци?

Как авторите на този нов ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СОФИЯ виждат развитието на северните райони – като лунен пейзаж, периодично заравняван със строителни и битови отпадъци? За кога се отлага строителството на Хидропарк „Кубратово” – за след 2, 3 или повече поколения?

Ще бъде ли унищожена поенциалната зона от „Натура 2000” край село Мрамор така, както се случи с тази на Челопечене?

Какво представлява т. нар. „берлинска технология” за третиране на битови отпадъци и как тя поставя Столична община за десетки години напред в подчинено положение на циментовите компании.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРУПА ГЕО ПО КАЗУСА "КРЕМИКОВЦИ"

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата и час: 04.03.2008 г.(вторник), 11:00 ч.

Място: Прес-клуб на БТА

Организатори: Група ГЕО(Група граждански екологични организации) - Национално движение “Екогласност”, Сдружение “Нови хан-европейско селище”, Инициативен комитет-Мусачево, СНЦ "ЕКО МРАМОР"и др.

Тема: Кой крие еконормите за Кремиковци? Пиесата, която се разиграва в Кремиковци от Ал.Томов, синдикати, правителство, парламентарна екокомисия и кмета на София – опит да се отложи спазването на еконормите и да се скрие истината за нивата на замърсяване

неделя

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ -24 ФЕВРУАРИ,НЕДЕЛЯ

24 февруари 2008г, 12 часа, БТА

Сдружение "ЕКО МРАМОР", Обществен съвет - Мрамор и Кметството на с. Мрамор организират пресконференция на тема:

"Незабавно закриване на МОСВ като опасно за здавето и живота на хората, птиците, животните, както и за техните местообитания!"

Дали МОСВ ще опази потенциалната зона от европейската мрежа Натура 2000 с 43 вида птици от червената книга и с една от най-големите популации от вида бял щъркел в софийското поле или и този път ще угоди на „строителите на бетонена България”?

1. Нараства сериозното недоверие на гражданите към институциите, повод за което са последните контакти на представители на населението на с. Мрамор с Министерството на околната среда и водите във връзка с бъдещата концесия за инертни материали в средата на софийското поле.

2. Налице е поредната конспирация за заграбване на собствеността на гражданите от страна на съмнително натрупалите капитал не без помощтта на авторите на Общия градоустройствен план на София.

3. И село Мрамор върви към референдум по примера на Нови хан.

Ще се наложи ли тази форма на пряка демокрация и у нас, след като вече сме член на Европейския съюз? Кому пречи един реферндум?

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "НОВИ ХАН-ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ" СЛЕД УСПЕХА НА РЕФЕРЕНДУМА

ПРОТЕСТЕН ХЕПЪНИНГ - ЗА СЕЛО МРАМОР-ПРОТИВ БАЛАСТРИЕРАТА!

Четвъртък, 14 февруари, 14 часа, пред Министерството на околната среда

Уважаеми граждани на Столична община!

Уважаеми представители на медиите!

От нас зависи дали ще позволим още населени места в софийското поле да се превърнат в лунни пейзажи, и села с традиции и просперитет и бъдеще да се превърнат в изпитателни полигони за човешката лакомия в името на по-голяма печалба единствено за фирмите за строителни материали и по-голяма слава на монопола?

В обзелата ги мания и еуфория да копаят кратери върху стотици и хиляди декари площ с дълбочина десетки метри, ще се окаже че и ние, жителите на селата, им пречим и скоро ще разкопаят и нашите дворове, а от китното някога софийско поле в този край ще остане само тъжен спомен.

И всичко това с благословията на цялата държавна власт, и на подкупни чиновници!!!

За протест срещу съсипването на поредното село в София – с. Мрамор, ние от местните сдруженията на граждани „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет – Мрамор”, заедно с граждани на общините Връбница, Панчарево и други застрашени от обезобразяване села Кубратово, Кривина, Казичeне и с пълната подкрепа на местните власти.

ОРГАНИЗИРАМЕ НА 14 ФЕВРУАРИ ОТ 14:00 часа протестен хепънинг пред Министерството на околната среда на улица „Гладстон”.

В 15:00 часа на уговорена среща с Министър Чакъров ще връчим протестна нота срещу действията на повереното му ведомство, което не защитава по подобаващ начин околната среда, здравето на хората и уникалните природни дадености на страната ни.

С желанието все пак да помогнем на МОСВ да изпълнява необходимо-присъщите му функции, ние ще връчим и официална покана на Министър Чакъров да стане патрон на Първия ежегоден национален фестивал на белия щъркел, който се организира в с. Мрамор на 22 март - първият пролетен ден тази година.

Белият щъркел приемаме като символ на с. Мрамор, на увеличаващата се популация от вида „човек” в село Мрамор, на положителния прираст на населението в последните години. Опитът за разкопаване на 350 дка от землището на Мрамор на входа на селото обаче би било край на всякаква перспектива за развитие на селото, край и на възможностите за перспективно развитие на един от все още най- чистите столични райони -”Връбница”

Концесията на тази мина очаква само положителното становище и подписа на Г-н Чакъров.

Дотук ТЪРГОВСКОТО ОТКРИТИЕ на находището се подарява тайно на гръцка фирма без търг или конкурс, без ОВОС на геоложките проучвания, без да се отчита близостта до къщите на хората – по-малко от 300 метра и че теренът представлява потенциална зона от европейската мрежа „НАТУРА 2000”.

Държим да се вземе предвид, че ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЕЛО МРАМОР гласува единодушно против кариерата и в селото са събрани до този момент към 1000 подписа против мината – 70 % от всички избиратели.

Една открита мина - кариера за чакъл и пясък току на входа на селото, би сложила кръст не само на развитието на селото, но и на развитието на двумилионна София в северна посока, би попречила на столичния град да реши редица градоустройствени, жилищни и инфраструктурни проблеми.

Каним всички столичани да се присъединят към нас на протеста НА 14 ФЕВРУАРИ ОТ 14:00 часа пред Министерството на околната среда на улица „Гладстон”, да кажем НЕ НА ХАОТИЧНОТО РАЗКОПАВАНЕ И НА ГРАНДОМАНСКОТО БЕТОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "НОВИ ХАН-ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФЕРЕНДУМА

Сряда 13.02.2008г., 12:00 часа, в БТА

На 27.09.2007 г. и на 20.12.2007г. предишният и новият общински съвети на община Елин Пелин на две свои редовни заседания гласуваха и приеха решения, с пълно болшинство, с които се определи на 17.02.2008 г. в с. Нови хан да се проведе, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), Местен референдум по следния въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”

Считаме, че до провеждането на този Местен референдум се стигна в резултат на няколко годишния законов граждански натиск и съответства на многократно изразяваната обществена нагласа на населението, не само на с. Нови хан, но и в цялата община Елин Пелин, срещу съществуването на това хранилище. Ние сме убедени, че при успешен референдум и последващо затваряне и ликвидация на Хранилището, населението на община Елин Пелин и жителите на двумилионна София, както и техните поколения за хиляди години напред, ще бъдат защитени от вредното влияние на това РАО-депо.

ЗАЩО СМЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО ЗАТВАРЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА РАО,

както и защо сме СРЕЩУ намерението на Държавното предприятие „РАО” за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО в Хранилището край с. Нови хан

1. Защото това хранилище е изградено напълно неправомерно и недалновидно още през 1962г., по типов проект от 1956г., и поради това че същото се намира в непосредствена близост до няколко населени места от община Елин Пелин и е твърде близо също и до София, а именно: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км), и до гр. София (13 км по права линия).

2. Защото Хранилището попада във водосбора на река Габра, която е приток на река Лесновска, преминаваща през цялата община Елин Пелин и вливаща се в река Искър. Също така, голяма е важността за района и на близката до Хранилището река Търнавска, която се явява най-близкия повърхностен водоизточник и първичен обект на въздействие при евентуално замърсяване с радионуклиди от Хранилището.

3. Защото РАО-депото се намира върху цялостен водоносен хоризонт и всички хидрогеоложки контролни сондажи в района са пълни с вода (от 10 до 24 м дълбочина). Хидрогеоложките изследвания недвусмислено потвърждават, че площадката на хранилището е разположена върху водоносен хоризонт, с дълбочина 6-7 м от повърхността.

4. Ние сме за незабавното затваряне на Хранилището тъй като при проведените през 2005 година изследвания на Националния център по радиология и радиационно защита при Министерството на здравеопазването (НЦРРЗ – МЗ) на питейните води, които ползва населението на с. Нови хан, беще направено заключението за местния обществен водоизточник „Фетовица”: Водата да не се използва за питейни цели!” поради завишеното съдържание на естествен Уран. Въпросът ни е – А за какви други цели може да се използва?!?

5. Защото едно друго изследване на питейни води в с. Нови хан, направено от акредитирана лаборатория през 1997 г. показва четирикратното завишение във водата на съдържанието на радионуклида Радий 226!!!

6. Защото Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – сеизмичността е на границата между VІІІ и ІХ степен. Освен това, следва да се има предвид, че потенциалният екологичен риск от наличието на Хранилището край Нови хан е свързан с наличието на съхраняваните радиоактивни отпадъци и вероятността за постъпване на радиоактивност в околната среда при нарушаване целостта на хранилищните единици вследствие на външни въздействия, едни от които са земетресенията.

7. И на последно място, но не последно по важност, защото съществуват достоверни данни от изследвания за миграция на радионуклида Тритий с подпочвените води на територията на площадката на Хранилището и извън нея. За съществуването на този факт способства съхранението на различни по вид и структура източници на Тритий в различни хранилищни единици, най-голям принос от които имат тритиевите мишени. Високата способност на Трития за миграция във водна среда, позволява да бъде смятан за предвестник за наличие на нарушения на инженерните бариери и структурата на хранилищните единици в това Хранилище.

В заключение следва да се отбележи, че основната задача, свързана с безопасното съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО), е да се осигури сигурната им изолация от околната среда и човека, на всички етапи от тяхното управление, като едни от изискванията за целта са: реализиране на многобариерна защита, както и извършване на анализ за снижаване на екологичния риск при избор на местата за съхранение и погребване на РАО, като основен критерий са нормите за защита на хората. Тъй като това за Хранилището до село Нови хан никога не е било възможно и не може да се реализира, то единственото безопасно решение е това хранилище да бъде закрито и незабавно ликвидирано. А за нуждите на страната следва да бъде изградено друго, съвременно хранилище, на подходящо място и спазвайки всички изисквания за такъв тип съоръжения.

13.02.2008г.

с. Нови хан, Община Елин Пелин

За контакти:
Сашка Ненова – Николчова – кмет на с. Нови хан , (089 / 85 86 679), (kmetstvonovihan@abv.bg)

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (088 / 88 133 51) (novihan@abv.bg)

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ЕКО МРАМОР" В ПОНЕДЕЛНИК,4 ФЕВРУАРИ ОТ 13 ЧАСА В БТА

Съобщение за медиите

ПОКАНА за пресконференция

Място, дата и час: БТА, 04.02.2008г (понеделник), 13:00 ч.

Тема:

Местни сдружения и Районно кметство Връбница завеждат дело срещу Долорес Арсенова и Джевдет Чакъров заради узаконяване на концесия без ОВОС

  • Поредната концесия, спазарена под масата с множество закононарушения – без конкурс, без ОВОС, в опасна близост до жилищата, на базата на съмнителни данни от геоложки проучвания, извършени чрез неправомерно нахлуване в чужди имоти.
  • „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК-БЪЛГАРИЯ”ЕАД, Дъщерна фирма на „Златна панега цимент” АД поиска концесия с период от 20 години за да превръщане 354 751 кв.м / над 350 дка / от землището на с.Мрамор в открита кариера-площадка за. „Добив и преработка на полезно изкопаемо – пясък и чакъл от находище “Барата” и изграждане на промишлена площадка за преработка на същите в суровини за влагане в бетон на площ от 20 000 кв.м само на 300 м южно от селото, на самия му вход.
  • Общото събрание на с. Мрамор на общоселско събрание на 26.01.2008г. свикано въз основа ЧЛ.41 ал.1 от “ЗАКОНА ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА” гласува против инвестиционното намерение за кариера за инертни материали, на практика, в самото село.
  • Местните власти са изцяло на страната на населението, Районното кметство - Връбница съвместно с местните граждански сдружения завежда дело срещу МОСВ.
  • Това е и начин за заграбване на земите ни - емисари трескаво сноват из селото и изнудват собствениците да ги продадат.

Организатори: Сдружения с нестопанска цел „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет-Мрамор”

Участници: Районният кмет на Връбница, членове на управителните съвети на сдруженията „ЕКО МРАМОР” и „Обществен съвет – Мрамор”, природозащитници

петък

2007/10/21 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Съобщение за медиите 19.10.2007

ПОКАНА за пресконференция

Място, дата и час: БТА, 21.10.2007 (неделя), 11:00 ч.

Тема:

Гражданите на България ще изплащат санкции заради некадърни управници
* ОВОС „парче хартия” ли е – да каже Бойко Борисов
* Площадките за балиране са оценени от Брюксел като най-големия екологичен гаф на българските власти


Организатор: Група Граждански Екологични Организации – Група ГЕО
Участници: Петър Пенчев - НД"Екогласност", Марин Маринов - ИК-Требич, Снежинка Цветанова - ИК-Мрамор, Огнян Чипев - СНЦ"Нови хан-европейско селище", Веселин Димитров - Екосдружение "Връбница-Надежда"

сряда

ПРОТЕСТ ПРЕД МОСВ 11:30 часа, 25 септ.2007г.: Защо МОСВ скрива замърсяванията от комбинат „Кремиковци”


КРЕМИКОВЦИ СИ ПУШИ
ПОД ЧАДЪРА НА МОСВ

За протеста-
информация от в. "Сега"Група ГЕО ще протестира пред МОСВ срещу безхаберие-
то на властите към
замърсява-
нията от Кремиковци
Zagrada за протеста

За 25-09-2007 г. от 11:30 ч. Група Граждански Екологични Организации(Група ГЕО) са поискали среща с министър Джевдет Чакъров. Гражданите ще запознаят министъра с някои публично скривани от МОСВ данни за замърсяванията от «Кремиковци» АД и ще го питат защо МОСВ не иска да монтира автоматични станции за непрекъснат мониторинг в този район.

Поводът е представените от МОСВ протоколи пред Софийска районна прокуратура(СРП), в които се констатират незначителни превишения над нормите. Така например, цитиран е протокол за 1,2 пъти превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух по показател прах, докато е скрит друг протокол и заповед на РИОСВ с 20 до 30 пъти превишение.

По този начин се заблуждава Прокуратурата при извършване на проверката по сигнала на организация от Група ГЕО.

Също така, от СРП не са оценили и данните на Главна инспекция по труда за констатирано 10-кратно надвишаване на нормите на общ доменен прах в участък «Шихтоподаване» и «Литеен двор» на Доменни пещи 1 и 3.

Петър Пенчев, зам-председател на Национално движение «Екогласност», съобщава, че в постановлението от 13-08-2007 г. на СРП за отказ от образуване на наказателно производство, липсва каквато и да е оценка за здравния статус на населението от засегнатите околни селища, когато според данните в ОВОС на Общия устройствен план на София, населените места около комбината са с най-голяма заболеваемост сред децата от 0 до 18-годишна възраст.

Снежинка Цветанова, председател на Инициативен комитет Мрамор, казва: «Всичко това става на фона на скорошното изявление на г-н Георгос Кремлис, началник на отдел "Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда" в екодирекцията на Европейската комисия, че „Кремиковци” АД трябвало в някакъв преходен период до 2014 г. да намали замърсяванията си. И тъй като на това изявление на еврочиновника, българските официални власти не реагираха по никакъв начин, от Група ГЕО на 11-09-2007 г. изпратиха своя протест до Председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо.»

Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан-европейско селище”, заключава: «В същото време се знае, че съгласно Закона за опазване на околната среда, крайният срок за издаване на Комплексно разрешително за всички замърсители на околната среда в България, е 30-10-2007 г. Група ГЕО се надява министър Чакъров да повтори своето решение от 13-04-2007 г. за отказ от издаването му за „Кремиковци”АД, поради грубо неизпълнение на еконормите».

Безхаберието на всички власти става пълно, като се вземат предвид решението от 13-09-2006 г. на Министерския съвет за отлагане на екопрограмата на „Кремиковци” АД до 2012 г. и пълното мълчание на Столична община към проблема с ежедневното видимо замърсяване от Кремиковци, заедно със загърбването спрямо интереса на населението и от Кмета на София (той само се задоволи да хвърли прах в очите на обществото с едно писмо до Брюксел „като гражданин”, а не като кмет!?). Затова след срещата си с министър Чакъров от 11:30 до 12:00 ч.,

Група ГЕО ОРГАНИЗИРА разрешено по Закона за СММ

Събрание на открито-Протест

пред сградата на МОСВ на ул.”У. Гладстон” 67

на 25-09-2007 г. от 12:00 до 13:00 ч.


неделя

2007/07/04 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Покана за пресконференция

Дата: 04-07-2007 г. (сряда)

Време: От 11.00 до 12.00 ч.

Място: Пресклуб - БТА

Организатор: Екологично сдружение “Връбница, Надежда” и

Национално Движение „Екогласност”

Тема:

Опит на Столична Община за манипулиране, фалшифициране на документи и дезинформиране на обществеността относно проблема с отпадъците – начин за кражба на още 47 млн от джоба на софиянци и бягство от решението за още 16 месеца

Отразено в медиите: "За града" - www.zagrada.bg

2007/06/20 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята ИнтернешънълПокана за пресконференция

Дата: 20-06-2007 г. (сряда)
Време: От 11.00 до 12.00 ч.
Място: Пресклуб - БТА
Организатор: Национално Движение „Екогласност”
Специални гости: Георги Касчиев и Александър КашъмовТема:

БАН каза думата си против „енергийния център на Балканите” – ще продължи ли кражбата от джоба на българина и замърсяването на околната среда?

1. Докога от НЕК ще крадат от джоба на българина?

2. Знае ли еврокомисарят Пиебалгс кой контролира проекта АЕЦ ”Белене”?

3. От „чистата енергия” – доказани генетични аномалии:
- всяко шесто момче в община Гълъбово се ражда с един тестис;
- след козите, вече и крави с пет крака в област Телеорман-Румъния, в съседство с АЕЦ ”Козлодуй”.

4. Докога в България ще наричат „вятърничави” Възобновяемите Енергийни Източници, когато цяла Европа работи приоритетно за тях?

5. След новия доклад “Стратегия за ускорено икономическо развитие” на БАН, ще има ли нови оставки от много политици и чиновници, които искат да сме „енергиен център на Балканите”?

Стратегия за ускорено икономическо развитие на Република България pdf

2007/06/10 ГРАЖДАНИТЕ КАЗАХА "НЕ" НА ПОГРЕБВАНЕТО НА РАО В НОВИ ХАН

Защо жителите на селата Нови Хан, Габра и Крушовица отказаха да присъстватна организираното от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП „РАО”) обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци на площадката на Специализирано поделение "ПХРАО - Нови Хан"

На 10.06.2007г. от 18.30ч. в Читалището на с. Нови Хан трябваше да се проведе обществено обсъждане на доклада по ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "Гореща камера", "Цех за преработване на ниско - и средно активни отпадъци", "Цех за преработване на високо активни закрити източници" и "Склад за съхранение на кондиционирани източници" на площадката на ПХРАО "Нови Хан". Организатор на обсъждането бе Възложителя ДП „РАО”.

След като жителите на с. Нови хан в продължение на един месец се запознаваха с доклада по ОВОС, днес, силно обезпокоени от това ново инвестиционно предложение, те се събраха на площада пред Читалището, еднозначно и недвусмислено да изразят и заявят своето пълно несъгласие с неговата реализация. На този спонтанен протест, изразяващ се в нежелание новоханци да влязат в залата за обсъждане, се присъединиха и жителите от съседните населени места, като селата Габра, Крушовица, Гара Елин Пелин, Мусачево, град Елин Пелин, граждани от столицата и от голяма София, както и гости от различни краища на България.

Оформилият се спонтанен протестен митинг бе открит от Огнян Чипев - председател на Сдружение "Нови Хан - Европейско селище", който припомни на присъстващите, че аналогични протести на гражданското общество са започнали още през 2004г., след което жителите на с. Нови Хан са провеждали нееднократно събрания, митинги, шествия, пресконференции, кръгли маси и др., в знак на несъгласие с предвижданото изграждане на нови инсталации в Хранилището за радиоактивни отпадъци от тогавашния оператор на хранилището – Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. През 2005 година е било заведено, също така, и дело във Върховен административен съд (ВАС), но Жалбата е била отхвърлена като неоснователна. Освен това, г-н Чипев напомни, че и днес новоханци, не искат нищо по-различно от това, което са искали през последните три години, а именно да се изпълнява приетата пред 2004 година националната Стратегия на Министерски съвет, съгласно която ПХРАО "Нови Хан" следва да бъде закрито през 2015 година. Г-н Чипев сподели с присъстващите на площада, че в предлагания за обсъждане ДОВОС има данни за налични замърсявания с тритий, както в района на Хранилището, така също и извън него в естествения водоизточник „Кръстеви кладенци”. Това замърсяване е показател за нарушаване на съществуващите природни и инженерни бариери и хранилищните единици.

Симона Георгиева Сдружение "Нови Хан - Европейско селище", обърна внимание на присъстващите, че в Доклада е записано, че Хранилището е изградено върху водоносен хоризонт и при наличните през последните години наводнения нивото подземните води неминуемо се покачва на, което води до реална опасност от замърсявания в близките населени места. Също така та спомена, че ПХРАО "Нови Хан" е изградено в една от най-силно земетръсните зони за България, което също води до опасения в населението.

Петър Пенчев – зам.-председател на НД "Екогласност", сподели с протестиращото население, как губернаторите на два щата на САЩ са защитили хората от населените места и не са позволили там да се съхраняват радиоактивни отпадъци. И тъй като населението в Нови Хан, не е получило такава защита нито от Областният управител, нито от Общинския съвет и Кмета на Община Елин Пелин, то гражданското общество е било принудено да се защитава само. Г-н Пенчев отбеляза също така, че направеното инвестиционното предложение е противозаконно, тъй като същото е грубо нарушение на националната Стратегия на Министерски съвет, понеже с него се предвижда изграждането на нови съоръжения включително и за погребване на високо активни и дълго живеещи РАО и то в непосредствено близост до селата Нови хан, Габра и Крушовица, както и до милионна София.

Мая Томова от село Гара Елин Пелин обърна внимание на присъстващите за записания в Доклада факт, че е налице неминуемо замърсяване на района вследствие извършваното до 1994 година инцидентно източване в канализацията и попивната септична яма на събраните в цистерните отпадъчни води от преработката в Хранилището.

Бойко Пешев – председател на Инициативния комитет „Нови хан без РАО” заяви пред събралото се гражданско общество, че прехвърлянето, края на миналата година, на нови 192 дка като собственост на ДП „РАО” ясно говори за намеренията на държавното предприятие да разширява дейността си над Нови хан, а не да я приключва и закрива Хранилището, съгласно Стратегията на МС.

Председателите на Инициативните комитети на селата Мусачево и Горни Богров изразиха своята съпричастност и пълна подкрепа на протестиращото засегнато население от община Елин Пелин и споделиха пред събраните граждани как те са водили битка срещу отварянето на незаконната площадка за балирани битови отпадъци в близост до населените им места и как са успели в тази не лека битка благодарение на своето постоянство в устояването на конституционното си право на живот в чиста природа.

След споделени мнения, населението единодушно препотвърди решението, че не желае да участва в каквото и да било обсъждане на този ДОВОС, след което учтиво помоли представителите на ДП „РАО”, на ПХРАО "Нови Хан" и поканените от тях експерти да освободят залата на Читалището и да си тръгнат от Нови хан.

Г-н Борис Пеков - изпълнителен директор на ДП „РАО”, както и служители на Хранилището, помолиха г-н Ангел Малчев - кмет на с. Нови Хан, да им издаде писмен документ за днешното събитие. Г-н Малчев, написа собственоръчно и подписа Констатация, в която посочи, че на 10.06.2007г., в 18:55 часа е констатирано, че не се е провело Обществено обсъждане поради отказа на населението да присъства в залата, определена за неговото провеждане.

Накрая, в 19:35 часа, след като гостите то ДП „РАО” и поканените от тях експерти освободиха залата на Читалището, събранието беше разпуснато, като бяха приканени присъстващите, неподписали до този момент организираната протестна подписка, да го направят.


Инициативен Комитет „Нови хан без РАО”
СНЦ „Нови хан – Европейско селище”

петък

2007/04/24 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Дата: 24.04.2007 г. (вторник)
Време: 12:00 – 13:00 ч.
Място: Агенция “София прес” - ПРЕСКЛУБ
Организатори: Група граждански екологични организации (ГЕО)

Тема на пресконференцията:

Нашето становище срещу последното намерение на Столична община от 11.04.2007 г. за НАЛАГАНЕ на ОПАСНА ТЕХНОЛОГИЯ с ИЗГАРЯНЕ за завод и третиране на отпадъциОрганизатори и участници:

НД„Екогласност”
Инициативен комитет - Мрамор
Сдружение „Нови хан – Европейско селище”
Инициативен комитет – Горни Богров
Инициативен комитет – Мусачево
Екозащита – Челопечене
Инициативен комитет – Требич
Екосдружение „Връбница – Надежда”

2007/02/25 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата: 25.02.2007 г. (неделя)
Време: 12:00 – 13:00 ч.
Място: Българска телеграфна агенция (БТА) - ПРЕСКЛУБ
Организатор: Група граждански екологични организации (ГГЕО)

Тема на пресконференцията:
Некомпетентност, лъжи или предумишлено екопрестъпление са действията на СО, СОС и държавните институции за решаването на кризата с боклука на София?
Подтеми:
1. Кое е законното на така наречената „най-законна” площадка за депониране на бали в село Горни Богров? Защо кметът Борисов не държи на „мъжката” си дума към гражданите от Горни Богров, поета пред тях миналата неделя?
2. Познава ли Законите зам.кмета Мария Бояджийска? Защо специалистите алармират, че и тази площадка за временно съхранение на бали е незаконна?
3. Защо съветниците от СОС говорят само за договорите за събирането на боклука, а мълчат за балирането? Дали искането за прекратяването на концесиите на Румен Гайтански (Вълка) точно в настоящия момент не е преднамерено изместване на дебата от истинския му фокус – абсурдните договори за балиране с фирмите “Екоел-6” ООД, “Микс ПС” ООД и все още общинската „Чистота Искър” ЕООД?
4. Как държавните институции съдействат за нарушаване на законите и така стават саучастници в екопрестъпления? Как извънредното законодателство, специално изковано за изграждането на завод за отпадъци, ще бъде в услуга само на икономическите интереси на "обръчите от фирми"?
5. Странната дружба на Бойко Борисов със Съюза на издателите в България – кой на кого е клиент?
6. Ще има ли край терорът върху засегнатото население от разни краища на страната и около София?

Участници:
Национално Движение „Екогласност“
Инициативен Комитет – с. Горни Богров
Инициативен Комитет, с. Мусачево
Сдружение „Нови хан – Европейско селище”
Eкосдружение „Връбница - Надежда”
Инициативен Комитет, с. Мрамор

2006/11/20 КРЪГЛА МАСА

ПОКАНА ЗА “КРЪГЛА МАСА”

Дата и час: 20.11.2006 г., 12.00 ч.
Място: Прес-клуб на БТА
Организатори: Национално движение “Екогласност” и Граждански
Инициативни комитети

Тема: Отново за софийския боклук – пак “на тъмно” кметът прокарва вредна и остаряла технология

С участието на специалния гост
г-н Милор Михайлов – екс зам.кмет

Въпроси от дневния ред:

- Чел ли е кметът Заданията за ПУП на “ЗСК Кремиковци”, “Хан Богров” и “Кубратово”? Ще защити ли РИОСВ обществения интерес при положение, че:“Очаква се дейностите, предвидени с плана, да доведат до промяна във вида и количеството на емисиите … увеличаване на броя на засегнатото население”?

- Чел ли е кметът договорите за балиране, когато на 03.05.2006 г. ги предостави на медиите? Има ли разлика между площадките за съхраняване на разкъсани бали и обикновените депа? Знаят ли от МОСВ Закона за опазване на околната среда? Защо мълчи Прокуратурата, след сезирането й от Граждански организации?
В Софийски Градски съд тръгва делото срещу Бойко Борисов, заведено от НД ”Екогласност” и Екосдружение ”Връбница-Надежда”.

- Време е да говорим за технологиите за преработка!!!
- Какво стана в Комисията на СО, при оценка на 39-те оферти за технологии?
- Защо не се изпълнява Програмата на СО, където е записано коя технология е безвредна за околната среда и човешкото здраве?
- Какво накара кмета да избира сам технологията, след посещението си заедно с група общинари в Берлин?

2006/11/01 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата: 01.11.2006 г. (сряда)
Време: 13:00 – 14:00 ч.
Място: Българска телеграфна агенция (БТА) - ПРЕСКЛУБ
Съорганизатори: Група граждански екологични организации (ГГЕО)

Тема на пресконференцията:
ЕКОЛОГИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – БЕЗ ДИКТАТ ОТ ПАРТИЙНИ ЦЕНТРАЛИ И МЕСТНИ УПРАВНИЦИ ! ! !
Подтеми:
1. Възприема ли кметът Бойко Борисов методите на бизнесмена Христо Ковачки, известни като груба саморазправа на охранителите срещу хората от село Габра, или направо ще приложи своите полицейски методи от времето на протестите в Суходол? Дали когато не се спазва ЗООС в частта си за ОВОС и обсъждане с населението, тогава единствената логична стъпка на управниците е БОЙ и УПОТРЕБА НА СИЛА? Дискриминира ли кметът Борисов хората от северните райони на София като не забелязва непрекъснатите им протести от миналото лято до настоящия момент и защо не смята за нужно да се извозят балите и от Кремиковската площадка за балиране, (която работи без ПУП и без Разрешително) - нещо, което е обещал на гражданите на Дружба? Вярно ли е, че едни граждански сдружения са дискриминирани от кмета Борисов за сметка на други, близки до неговото „гражданско” сдружение - бъдеща негова партия?
2. С удължаване на гратисния период на “Кремиковци” АД не считат ли властите в България хората от северните райони за втора категория, след като по този начин самите управници нарушават конституционното право на всеки човек да живее в чиста околна среда? Не прозира ли корупция в Министерски съвет, когато е взел безпрецедентното Решение за удължаване на срока за издаване на Компексно разрешително за "Кремиковци" АД - основен замърсител на двумилионна София, с което се продължава до 2011 г. гратисния преиод на комбината да приведе пречиствателните си системи към европейските норми – т.е. с поне още цели 4 години закъснение?
3. Ще бъде ли потъпкан отново Закона за допитване на народа от общинските управници на Община Елин Пелин по време на извънредната сесия на 03.11.2006 г., за да ноложи своето решение за продажба на 3’287.239 дка Новоханска гора на собственика на комбината “Кремиковци” - г-н Прамод Митал, въпреки категоричното несъгласие на гражданското общество, изразено в съответствие със същия този закон? Каква ще бъде обществената полза от изсичането на гората /естествената пречиствателна система срещу изхвърляните от МК „Кремиковци” вредни емисии/ и превръщането й в шестзвездно селище?
4. Ще мълчи ли Министерството на околната среда и водите (МОСВ), когато Министерството на земеделието и горите (МЗГ) иска да гори натрупаното месокостно брашно без Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в един от циментовите заводи?

Органозатори и участници:
НД „Екогласност“
СНЦ „Нови хан – европейско селище”
ИК „Мрамор”
Eкосдружение „Връбница - Надежда”
Сдружение „Екозащита – Челопечене”
Eкосдружение „Кремиковци”
Инициативен комитет „Сеславци”

2006/09/28 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Дата: 28.09.2006 г. (четвъртък)
Време: 12:00 – 13:00 ч.
Място: Агенция “София прес” - ПРЕСКЛУБ
Организатори: Граждански екологични организации

Тема на пресконференцията:

Защо не се проведе дебат за отпадъците –
да разбулим
“тайните” в Столична община


1. Мистериозното потулване на 39-те оферти за изграждане на инсталация за третиране на отпадъците.

2. Мълчанието на кмета Борисов за диоксините от Берлин –технологии, които ще бъдат спрени след 2 години в Европа, ни се представят като Решение за 21-ви век.

3. “Не!” на бизнес-преговори с кварталите - “Да!” на Закона, или защо общинските съветници не искат ОВОС и обществено обсъждане.

4. Многострадалният данъкоплатец от столицата заслужава екологосъобразно решение.Организатори и участници:
Национално движение „Екогласност”
Инициативен комитет - Мрамор
„Нови хан – Европейско селище”
Инициативен комитет – Требич
Граждански комитет – Бобов дол
Екосдружение “Връбница, Надежда”
Граждански комитет „ЗЗЖХОЖП”

2006/09/12 МИТИНГ


ПОКАНА

ДО:
Гражданите на столицата
Г-н Борис Велчев, Главен прокурор на Р.България
Г-н Бойко Борисов, Кмет на гр. София
Г-н Джевдет Чакъров, Министър на ок. среда
Г-н Стефан Софиянски, Депутат
Г-н Владимир Кисьов, Председател СОС
Г-н Минко Герджиков, Зам. кмет
Г-н Милор Михайлов, Зам. кмет
Г-н Цветан Цветанов, Зам. кмет
Г-жа Гергана Благиева, Директор на РИОСВ
Г-жа Нели Манова, Председател на КОС към СОСВСИЧКИ ЗАЕДНО
искаме столицата да се управлява в съответствие със законите
в интерес на гражданите

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми съграждани,
Уважаеми Дами и Господа управляващи,
Към Вас се обръщат гражданите, засегнати от незаконното балиране на отпадъците на София и представители на екологични организации.
От месец юни 2005 г. ние заявяваме, че избраният метод за балиране на отпадък - съдържащ биомаса, ще доведе до екологична катастрофа, тъй като балите ще протекат, ще отделят зловонна миризма и опасен инфилтрат. Освен това балите са взривоопасни поради факта, че при гниенето се отделя метан и други леснозапалими газове.
От месец август 2005 г. до момента, ние се обърнахме към всички институции от местната и държавна администрация с искане за спиране на балирането, но получихме само нищо незначещи бюрократични отговори и прехвърляне на проблема с балите като “горещ картоф” от институция на институция.
Сега всички се убедиха, че избраният метод за балиране на отпадъка, вместо да разреши кризата с боклука, я задълбочи още повече.Ние не можем да продължаваме да бъдем безправни свидетели на това безумие, наречено “балиране на битов отпадък” и ИСКАМЕ отговори на следните въпроси от конкретни представители на властта , отговорни за създалата се ситуация:
Към г-н Софиянски-бивш кмет на град София
Защо за 10-годишен мандат като кмет на София, не само, че не направихте необходимото за да предотвратите задаващата се криза с отпадъците, но целенасочено предприехте редица действия, за да изправите днешна София пред екологична катастрофа?
Към г-н Кисьов-председател на СОС
Въз основа на какви анализи и социално-икономически и екологични експертизи избрахте и приехте технологията балиране на отпадък, съдържащ значителен процент биомаса и то без никакво обществено обсъждане и без Оценка за въздействието върху околната среда?
Към г-н Минко Герджиков- зам.кмет на град Софияа
След като на 4 юли миналата година обявихте състояние на криза на територията на Столична община и след като издадохте заповедта за започване на балиране и складиране на ТБО на терени, несъгласувани със засегнатото население, продължавате ли да твърдите, че балите и след седем години няма да текат и да миришат - каква отговорност ще поемете, че до последно заблуждавахте общественото мнение (дори и чрез предизборния си клип!), че методът е напълно безопасен за околната среда?
Към г-н Бойко Борисов-кмет на град София?
В предизборните си обещания заявихте, че балирането е “голяма далавера” и че до три месеца от избирането Ви, ще я прекратите. Променихте ли си мнението и какви фактори са Ви повлияли за тази промяна? Ще прекратите ли договорите за балирането при доказано неизпълнение на договорените условия от страна на фирмите – оператори? Защо не искате да изпълнявате клаузите на тези договори?
Към г-н Чакъров - министър на МОСВ
След като МОСВ нае фирма-консултант за извършване на предварителни проучвания за потенциални площадки за депа за ТБО в национален мащаб /”Геокомплекс” ЕООД/, ще огласите ли тайната - кои са терените на територията на Столична община, препоръчани като подходящи в изготвения от експертите доклад?
Към г-жа Благиева-директор на РИОСВ
Въз основа на какви технически, технологични и екологични показатели издадохте разрешенията за работа на балиращите инсталации?
Защо в протоколите от проверките на площадките експертите от РИОСВ не отразяват обективно всички факти и обстоятелства, а именно, че балите отдавна са разкъсани и от тях изтича инфилтрат, което е очевадно нарушение на условията по договорите за запазване в продължение нa 3 години целостта на опаковката?
Ще предприемете ли действия в съответствие с Вашите компетенции за отнемане разрешителните за балирането - като дейност, особено вредна за околната среда и човешкото здраве?
Към г-н Борис Велчев - Главен прокурор на Република България
След многобройните, внесени от нас сигнали и жалби до Главна прокуратура и Съда, ще потърсите ли най-после отговорност от лицата, виновни за създалата се кризисна ситуация. Какви още доказателства са Ви необходими за да установите, че чрез наложеното балиране и съхранение на отпадъците на град София, се създаде реална опасност за увреждане здравето на хиляди столичани, и на всичкото отгоре, същите тези граждани са принудени дa заплатят над 80 милиона лева, които ще се прахосат за излишното балиране.
Скъпи съграждани,
Обръщаме се към всички Вас, и Ви каним да подкрепите организирания от нас митинг на 12.09.2006 г.(вторник) от 17:00 часа пред базиликата „Света София”, на който ще очакваме отговорите на зададените по-горе въпроси.
Крайно време е да заявим ВСИЧКИ ЗАЕДНО нашата обща гражданска позиция, че искаме столицата да се управлява в съответствие със законите и интересите на всеки отделен гражданин и да не позволим да бъдем противопоставяни и насъсквани едни срещу други, по местоживеене.
Недопустимо е тези, които НИЕ сме избрали с нашия вот и с нашите данъци изплащаме заплатите им, да се държат високомерно и с пренебрежение към нашите законови изисквания и зад гърба ни да сключват на тъмно сделки в противоречие с нашите граждански интереси. Нещо повече, недопустимо е да ни разделят на граждани първо и второ качество, в зависимост от това дали живеят в столицата или в малко селце, да манипулират общественото мнение, че на нас ни се “плаща да протестираме”, “че сме заблудени” и т.н. Ние сме в абсолютното си право да искаме отчет от нашите управляващи, за това, как стопанисват града ни и как харчат нашите пари.

Очакваме Ви!

Организатори:
Национално движение “Екогласност”
Инициативен комитет Требич
Сдружение “Нови хан-европейско селище”
Инициативен комитет Мрамор
Инициативен комитет Габра
Сдружение „Екозащита Челопечене”
Екологично сдружение „За Земята”
Екосдружение „Кремиковци”
Иницитавен комитет Сеславци
Инициативен комитет Бобов дол
Граждански комитет „ЗЗЖХОЖП”
Екосдружение „Връбница-Надежда”
Екосдружение „Кремиковци” – клон Долни Богров
СГС „Щастливеца”
Информационен и учебен център по екология

2006/08/20 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята ИнтернешънълПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


Дата: 20.08.2006 г. (неделя)
Време: 12:00 – 13:00 ч.
Място: Прес Център „БТА” – бул. „Цариградско шосе”
Организатори: Неправителствени екологични организации

Тема на пресконференцията:
Какво защитава „ГИЙНПИЙС” в България?
/в отговор на интервю във в-к „Труд” от 17.08.2006 г. на сътрудничка на „Грийнпийс” в България:
ДА ЗАПАЗИМ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”, НЕ НА „БЕЛЕНЕ”/
Организатори:
НД „Екогласност”
Огнян Чипев
ИК „Мрамор”

2006/06/26 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 26 юни от 13:00 часа в БТА ще се проведе
пресконференция на тема:


Предстоящото на 28 юни 2006г. дело срещу РИОСВ – София, издала разрешителните за балиране на ТБО – ще бъде ли прекратено източването на парите на столичани?или
Кой има интерес да продължи скъпата и вредна операция балиране на сметта, което се явява и основна пречка за истинското решаване
на изкуствено създадената криза.Организатори и участници:
НД "Екогласност"
Инициативен комитет -Мрамор
Инициативен комитет - Требич,
СНЦ "Нови хан - европейско селище"
СНЦ "Екозащита - Челопечене"
Екосдружение”Кремиковци”,

2006/02/12 ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я


О С Т А В К А
ЗА ВИНОВНИТЕ ЗА КРИЗАТА С БОКЛУКА НА СТОЛИЦАТА

Неделя 12.02.2006г 12.00 часа
Агенция “София-прес”

Д Н Е В Е Н Р Е Д

ОСТАВКА ЗА ВИНОВНИТЕ ЗА КРИЗАТА С БОКЛУКА НА СТОЛИЦАТА!
Предупрежденията на МОСВ – януари 2005 – януари 2006г
Препоръките на Омбудсмана на Р България – 28.07.02005г и 09.09.2005г

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА до кмета на СО за искане оставките на виновните за кризата с отпадъците.

АНГАЖИМЕНТЪТ на ЕС към проблема на София

РЕШЕНИЕТО – Спазване на Орхуска конвенция (публ.в ДВ бр.33/2004г)
Организатори и участници:
Инициативен комитет с.Мрамор
Екосдружение “Връбница – Надежда”
Екосдружение Требич
Екосдружение Кремиковци
Фондация "СЛЪНЧЕВ ДЕН"